Slip sheet nhựa đen

  • Độ dày: 0.6 – 1.5mm (1.5-2.5mm đối với các tấm để lưu kho hàng nội bộ)
  • Kích thước: Tùy chỉnh theo yêu cầu
  • Màu sắc: Đen
  • Khả năng chịu tải: 0.5 – 2 tấn tùy theo độ dày của tấm.
  • Tái sử dụng: 6 – 8 lần