Slip sheet nhựa trắng

  • Độ dày: 0.6 – 1.5mm (1.5-2.5mm đối với các tấm để lưu kho hàng nội bộ)
  • Kích thước: Tùy chỉnh theo yêu cầu
  • Màu sắc: Trắng
  • Khả năng chịu tải: 1 – 2 tấn tùy theo độ dày của tấm.
  • Tái sử dụng: 100 – 300 lần