TẦM NHÌN

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu Châu Á về cung cấp chuỗi cung ứng bao bì giấy.

SỨ MỆNH

Toàn cầu hóa giá trị của giấy Việt Nam.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

  • Đem lại giá trị cho khách hàng qua việc cung ứng các giải pháp hiện đại, mang tính tổng thể, tiết kiệm thời gian và chi phí, đảm bảo tính bền vững.
  • Nơi tạo ra cơ hội, tạo dựng sự nghiệp vững chắc, công bằng cho toàn thể các thành viên Công ty.
  • Tạo ra cơ hội, cùng phát triển minh bạch, hài hòa với các nhà cung ứng.
  • Đóng góp cho sự phát triển của xã hội.