Dây đai thép

  • Trọng lượng: 50kg/cuộn
  • Bản rộng 16mm – dày 0,5mm
  • Bản rộng 19mm – dày 0,6mm
  • Bản rộng 32 mm – dày 0,8mm
  • Độ bền kéo giới hạn: 580-780MPA
  • Độ giãn dài: 3-5%
  • Dung sai độ dày: +/- 0.03mm
  • Dung sai độ rộng: +/- 0.10mm