Máy tạo giấy chèn hàng LW-C1

– Hoàn toàn tự động, tiết kiêm thời gian khi đóng gói

– Tái sử dụng 100%

– Linh hoạt, dễ dàng di chuyển trong nhà kho

– Phù hợp với các doanh nghiệp đóng gói hàng hóa trong thùng carton, đặc biệt là các mặt hàng nặng mà túi khí chèn lót không đáp ứng được.