Giấy kraft chèn hàng

  • Chất liệu: giấy kraft nâu
  • Định lượng giấy: 50 g/m2, 70 g/m2
  • Chiều rộng cuộn giấy: 38 cm
  • Chiều dài cuộn giấy: 360m, 500m,…
  • Hình dạng giấy: dạng cuộn, dạng thếp (fanfolder)