Bọ kẹp dây đai composite

  • Chất liệu: thép mạ
  • Kích thước: 13mm, 16mm, 19mm, 25mm, 32mm
  • Ứng dụng: Dùng cho dây đai Composite