Pallet gỗ

Các loại pallet gỗ chúng tôi cung cấp:

  • Pallet gỗ thông
  • Pallet gỗ keo
  • Pallet gỗ dán (plywood pallet)
  • Pallet gỗ khoét