Dây đai thép

– Trọng lượng: 50kg/cuộn

– Bản rộng và độ dày

+ Bản rộng 16mm – dày 0,5mm

+ Bản rộng 19mm – dày 0,6mm

+ Bản rộng 32 mm – dày 0,8mm

– Độ bền kéo giới hạn: 580-780MPA

– Độ giãn dài: 3-5%

– Dung sai độ dày: +/- 0.03mm

– Dung sai độ rộng: +/- 0.10mm