Băng dính công nghiệp

Các loại băng keo chúng tôi đang cung cấp:

  • Băng keo trong
  • Băng keo đục / OPP màu
  • Băng keo hai mặt
  • Băng keo vải
  • Băng keo giấy
  • Băng keo nhôm